Rugăciune către Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca

O, Preacuvioasă Maică Maria Egipteanca, cea care străluceşti în lumina Dumnezeirii, roagă-L pe Multmilostivul Dumnezeu să ne dea iertare de păcate şi mântuire sufletelor noastre, ca în Cereasca Împărăţie împreună cu Sfinţii şi cu Îngerii de-a pururi să-I dăm slavă Lui Dumnezeu cântând: Aliluia! Cuvioasei Maici Maria Egipteanca, cele de laudă îi aducem pentru nevoinţele ei, cele mai presus de fire, că l-a biruit pe veliar cu puterea Sfintei Cruci şi cununa slavei a dobândit-o de la Dumnezeu. Roagă-te Stăpânului Hristos să ne ierte de păcate şi pe noi, cei care te lăudăm şi-ţi cântăm: Bucură-te Sfântă Cuvioasă maică Maria şi roagă-te să fim şi noi mai credincioşi, mai smeriţi, mai răbdători!

comentarii

ABONARE PRIN EMAIL (Peste 700 de prieteni în comunitate!!)

Delivered by FeedBurner